Alliansen tar kontrollen över nämnderna

Nu tar alliansen kontroll över kommunens nämnder. Marie Rosenquist (M) och Gusten Mårtensson (C) tar några av toppositionerna.
Foto: URBAN NILSSON