Älmhultspolitiker ställer frågor om tågen

Helen Bengtsson (S) har skrivit en interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) om arbetspendlingen från Skåne till och från Älmhult.
Foto: Andreas Westergren