Avvecklingen av ÄNAB försenas

Avvecklingen av det kommunala bolaget Älmhults näringsfastigheter AB (ÄNAB) försenas med ett år.
Foto: Bosse Vikingsson