Befolkningsökningen störtdyker

Älmhult kommuns invånarantal ökade med 83 personer under 2019.
Under 2018 flyttade 420 personer till kommunen.
Det betyder ett totalt befolkningsantal på 17 651 invånare vid årsskiftet.
Foto: Karl-Magnus Lundvall