Blir kvar på sjukhus när kommunen inte mäktar med

Patienter som egentligen är redo att lämna sjukhuset tvingas ligga kvar i onödan. Älmhults kommun klarar inte av att plocka hem dem.
Foto: Karl-Magnus Lundvall