Brist på skyddsutrustning oroar

Älmhults kommun har inte tillräckligt med skyddsutrustning till vårdpersonalen om corona skulle breda ut sig.
Kommunalrådet Elizabeth Peltola (C) säger att man i framtiden måste se över kommunens beredskap.