Brukare svalde stora mängder mediciner när skåp inte låstes

Personal på ett äldreboende i Älmhults kommun glömde låsa medicinskåpet. Det ledde till att brukare svalde en stor mängd mediciner. Nu lex Maria-anmäls händelsen.
Foto: Mattias Petersson