Bullervallen ska rädda stadsdelen

Venas framtid hänger på hur kommunen löser bullret från den närliggande moräntäkten.
Enligt länsstyrelsen kan bullret skada människors hälsa.
Foto: Arkiv