Det finns inte resurser till att utreda invånarnas hälsa

Socialdemokraterna har lagt en motion om att kartlägga hur Älmhult kommuns invånare mår.
Men kommunledningsförvaltningen menar att det inte finns resurser att bedriva ett sådant arbete och rekommenderar avslag.
Foto: Arkiv