Dyrköpt tjuvstart av kamininstallation

Fastighetsägaren i Älmhults kommun installerade två eldstäder utan startbesked. Priset för tjuvstarten: 4 650 kronor.