Ett steg närmare kameror mot skadegörelse

– Vi måste vara tydliga att det här är ett problem, säger utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson (C).
Därför har nämndens utskott bjudit in säkerhetschefen för att dryfta frågan.
Foto: Arkiv