Företaget vräks men flyttar inte – ännu

Ett företag i Älmhult är skyldiga kommunala Älmhults näringsfastigheter 350 000 kronor i uteblivna hyror.
Växjö tingsrätt har därför beslutat att företaget genast ska flytta ut ur lokalerna.
Men trots domen har företaget inga intentioner att flytta i dagsläget.