Förslag: MP vill språkutbilda skolpersonal

Miljöpartiet i Älmhult vill satsa på kunskaper om språk hos personalen på vissa skolor och förskolor.