Här sugs de giftiga massorna upp

Vattenfyllda jättegummiringar torrlägger Drivån. Nu ska de giftiga massorna bort från ån efter utsläppet 2017. Vem som utförde attentatet är ännu oklart.