Härder: ”Jag vill se konststråk lite överallt”

Anton Härder (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande, ser ett behov av nya utställningslösningar för konsten. Kanske pop-up-utställningar eller utställningar i godsmagasinet?
Och det behöver inte vara bundet av kulturstråkstanken, tycker han.
Foto: Peter Ottosson