Hon ersätter Lindqvist i fullmäktige

Kristina Spjut Sahlberg är nästa person på Socialdemokraternas lista och står först på tur när en ny fullmäktigeledamot ska väljas.