I maktens korridorer för en dag

Sex klasskamrater snickrade ihop en motion om en digital applikation. Den tog två av dem, Hanna Widell och Olivia Sjöberg, hela vägen till riksdagen.
Foto: Per Ohlsson