Ingen staty av Ingvar Kamprad i Älmhult

Älmhults kommun tillsätter en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur minnet av Ingvar Kamprad ska hedras.
Men någon staty blir det inte.