Jagar okonventionella svar på äldre-kön

De äldre får inte plats på särskilt boende, SÄBO. Alliansen har gett kommunens tjänstemän i uppdrag att leta efter nya lösningar som ska korta kön. 10-12 tillfälliga platser ska hittas. ”Konventionella eller okonventionella förslag”, lyder ordern.
Foto: Peter Ottosson