Kommunen säger ja – Trafikverket nej

Klädföretaget Langes ansökan om skylt längs väg 23 är ännu inte färdigbehandlad.
Men flera remissvar har kommit till länsstyrelsen.
Kommunen säger ja till placeringen, men Trafikverket säger nej.
Foto: Karl-Magnus Lundvall