Kommunens ekonomi går inte ihop – fler besparingar att vänta

Kommunens utgifter ökade med 11 procent 2019.
Samtidigt ökade intäkterna bara med 5,6 procent.
En situation som kommer att kräva fler besparingar under 2020 när coronaviruset sprider sig i landet.
Foto: Lisa Dahlgren