Kommunens nämnder ska sammanträda med webbkamera

Flera av politikerna i Älmhult kommuns nämnder är i riskgruppen för coronaviruset.
Nu möjliggör kommunen att de kan vara med på möten digitalt.