Konsten att dela en nota

Tubatomten i Eneryda är förorenad av metaller.
Knäckfrågan under flera år har varit vems ansvar det är att städa upp. Nu har kommunen bestämt sig.
Foto: Kajsa Erlandsson