Kraftig ökning av barnfamiljer med försörjningsstöd

På ett år har antalet barn som bor i familjer som tar emot försörjningsstöd ökade avsevärt i Älmhults kommun.
Nu vill socialdemokraterna se kommunala satsningar för att få ut folk i arbete. Och de ångrar att de la ner Linnémodellen.
Foto: Peter Ottosson