Lindqvist (S) avsäger sig alla uppdrag

Socialdemokratiska politikern Mattias Lindqvist avsäger sig alla sina politiska uppdrag.
Ett nytt jobb på Ikea skapar en intressekonflikt som inte går att kombinera med politiska uppdrag.
Foto: Peter Ottosson