Massiva protester mot sparförslag

Lärare får göra vaktmästarsysslor, färre pedagoger i förskolan och indragen skolskjuts. Idag ska en rad besparingsförslag klubbas i utbildningsnämnden. Och många protesterar.
Foto: Kajsa Erlandsson