Miljö- och byggnämnden räknar med nollresultat

Prognosen för nämnden efter oktober månad visar att man går plus minus noll vid årets slut.