Miljöpartiet vill ha närtrafik

Kollektivtrafiken i öst-västligt riktning i kommunen är undermålig, tycker Miljöpartiet som föreslår närtrafik.
Foto: Peter Ottosson