Mobil röntgen ännu inte igång

De mobila röntgenmaskinerna har inte börjat rulla i kommunen än. Det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor och projektet har lagts ner tills vidare.