Nästan klart för forskningsbodarna på Möckelsnäs

Älmhults politiker säger ja. Nu återstår länsstyrelsens klartecken innan bodarna på Möckelsnäs kan byggas.