Nystart hos Spångs möbel

Hur ska vi undvika att bli kvarlämnade när tillverkningsindustrin flyttar utomlands, frågar sig den lilla möbelfabriken längst upp på Gemönsvägen.
Svaret de hittat är att återvända till rötterna.
Foto: Peter Ottosson