Parkeringar försvinner när Stiftelsen förtätas

Älmhultsbostäder (Äbo) vill förtäta kvarteret Isak i Stiftelsen med bostäder och LSS. Nu ger kommunen grönt ljus.
Samtidigt oroas gatuchefen över att parkeringsplatser försvinner.
Foto: Älmhults kommun