Polis avlägsnade man som vägrade lämna bostad

Foto: JESSICA GOW