Sopsatsning kräver stora investeringar

26,5 miljon i investeringar och knappt hälften i driftskostnad varje år. Även sophämtning i egen regi kostar. Och det är hushållen som betalar med höjd taxa.