Sparplan för kommunhuset väntas inom kort - 2 miljoner bort

Kommunledningsförvaltningen har fortfarande stora besparingar värda två miljoner kronor framför sig - besparingar som tidigare väckt frågetecken om huruvida de kan utföra sitt uppdrag.
Alliansstyret manar till lugn och lovar en plan - men lägger skulden hos de rödgröna trots åratal av borgerlig budget.
Foto: Peter Ottosson