Sprucken vattenledning orsakade stor läcka

Flera orter i Älmhults kommun stod utan vatten när en pvc-ledning sprack.