Vägen blev 42 miljoner dyrare

Ombyggnationen på väg 23 skulle vara färdig redan i juni.
Nu, sex månader senare, har sträckan förbi Älmhult godkänts.
Men arbetet har kostat betydligt mer än vad Trafikverket hade räknat med.
Foto: Karl-Magnus Lundvall