Alvesta: Ja till bergtäkten

Måndagen den 15 april är sista dagen att yttra sig över bergtäkten mellan Alvesta och Gemla. Kommunstyrelsen i Alvesta är som väntat positiv.
– Vi har yttrat oss i frågan ur ett övergripande perspektiv, säger Per Ribacke (S).