<strong id="strong-7fbf3d0d6308e1f1d076b9b7136bc257">Uppsnack med:</strong> Lars-Olof Petersson (S) ordförande i omsorgsnämnden

Bostadsfårgan på priolistan

Bostadsfrågan för seniorer och äldre står på omsorgsnämndens priolista i höst. Det behövs byggas fler trygghetslägenheter förutom de som ska byggas i Alvesta och Vislanda.
– Totalt behöver vi cirka 70 trygghetslägenheter runt om i kommunen.
Foto: URBAN NILSSON