Eleverna fick testa på hur det var att leva förr

Var tredje år anordnar Skatelövs hembygdsförening en hembygdsdag, där eleverna på Skatelövsskolan får testa på hur det var att leva förr i tiden.
Foto: Lars-Goran Rydqvist