Fångar i Colombia ska bygga rullatorer från Alvestaföretag

Börje Erdtman och Ankarstiftelsen vill hjälpa nyligen släppta fångar i Colombia.
Med hjälp av Alvestaföretaget Anatomic Sitt Teknik ska de driva ett utslussningshem där tidigare fångar får tillverka rullatorer.