Felstavning i fullmäktige - Allbohus utan revisor

Två bokstäver var fel i namnet på kommunens fastighetsbolag Allbohus när ny lekmannarevisor skulle väljas under senaste kommunfullmäktige.
Därför godkänner inte Bolagsverket ändringen och beslutet får tas om i september.
Foto: Arkivfoto