Förskolebarn ska städa rent i centrum

Alvesta ska delta i kampanjen Vi-håller-Rent. Det är en riksomfattande kampanj, där förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner hjälper till att städa undan skräp som finns i närmiljön.
Foto: Oscar Ivarsson