Förslag: Soptaxan kan komma att höjas

Alvesta kommun har valt att gå vidare med ett förslag som kan innebära att taxorna på all sophämtning i kommunen höjs.
Foto: Oscar Ivarsson