Granefelts storsatsar för att dubbla grisproduktionen

För att grisproduktionen ska vara lönsam krävs stordrift. Amundsgård investerar därför 40 miljoner kronor för att årligen kunna skicka 15 000 grisar till slakt, mer än dubbelt så många som idag.