Hundrastgård och hundbad på önskelistan

Hundar är ett ämne som engagerar. Tre e-förslag på temat hund har kommit in till Alvesta kommun.
Foto: Claes Nyberg