Hyran på kolonilotter kan höjas rejält

I dagsläget finns det runt 50 kolonilotter i Alvesta.
Avgiften för en odlingslott är mellan 100 och 125 kronor per år.
I ett förslag till kommunfullmäktige föreslår samhällsbyggnadsnämnden att den avgiften ska höjas markant.
Foto: Oscar Ivarsson