Johnsson (M) tvingas plantera träd – vill bedömas i högsta instans

Thomas Johnsson (M) måste återigen plantera flera träd på sin strandtomt i Oby.
Mark- och miljödomstolen har sagt sitt i strandskyddstvisten. Men Johnssons advokat öppnar för att överklaga.
– Men frågan är hur mycket man orkar bråka för ingenting, säger han.