Kommunens första trygghetsboende börjar ta form

Nu är bygget av kommunens första trygghetsboende i gång. Till hösten kommer elva nya lägenheter i Vislanda stå klara för inflyttning.
Foto: Filip Sjofors