Kommuner vill att 15-timmarsbarn är hemma – men inget förbud

Alvesta och Växjö kommuner vädjar om att föräldrar till så kallade 15-timmarsbarn håller sina barn hemma – men det blir inget förbud i nuläget.
Foto: URBAN NILSSON